Với tầm nhìn và chiến lược phát triển dài hạn, chúng tôi luôn kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách nghiêm ngặt trong suốt quá trình thu hoạch, thu mua, lưu trữ, vận chuyển nội địa và trên biển. Vì vậy, chúng tôi rất tự tin trong việc cung cấp sản phẩm chất lượng và giá cả cạnh tranh.

Mr. Lại Huy Bình
Tổng giám đốc
Mrs. Mai Thùy Châm
Phó tổng giám đốc
Mr. Nguyễn Minh Hồng
Giám đốc TT Myanmar
Ms. Nguyễn Thị Thu
Giám đốc quản trị thương hiệu
Bamboo
Đăng ký nhận thông tin