Với tầm nhìn và chiến lược phát triển dài hạn, chúng tôi luôn kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách nghiêm ngặt trong suốt quá trình thu hoạch, thu mua, lưu trữ, vận chuyển nội địa và trên biển. Vì vậy, chúng tôi rất tự tin trong việc cung cấp sản phẩm chất lượng và giá cả cạnh tranh.

MR. LAI HUY BINH
Chief Executive Officer (CEO)
Mrs. Mai Thuy Cham
Deputy General Director
Mr. Nguyen Minh Hong
Business Director
Ms. Nguyen Thi Thu
Brand Manager
Bamboo
Contact form